Plugin Lãi Suất Ngân Hàng Pro – WordPess Plugin

200.000 

BIẾT ĐƯỢC KHÁCH HÀNG BẠN LÀ AI? HỌ CẦN VAY BAO NHIÊU

– Khách sẽ để lại thông tin cá nhân để tải được bảng tính lãi.
– Báo email thông tin khách hàng để lại
– Hổ trợ hiển thị logo
– Hiện danh sách khách đăng ký 
trong admin.

Ghi chú: vui lòng tắt và xoá bản plugin free trước khi cài bản này