Các bài viết chủ đề: halo effect

Hiệu ứng lan tỏa (Halo Effect) trong Marketing ứng dụng

Bạn có thấy rằng những người có vẻ ngoài chỉnh chu, sang trọng thường được